Strona główna

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Olsztyn z siedzibą w Olsztynie, ul.Świtezianki 2A informuje, że współorganizatorem okręgowej wystawy gołębi pocztowych 2016r jest Oddział Olsztyn.

REGULAMIN


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r


Informacja organu nadzoru z Mikołowa z dnia 17.X.2016r


KRS Okręgu PZHGP Olsztyn z dnia 21.X.2016r


Odwołanie do Zarządu Regionu I Łódź


Potwierdzenie zgłoszenia wyników Hodowców Okręgu do Regionu I Łódź


Wyniki Okręgu Olsztyn 2016


REGULAMIN OKRĘGU OLSZTYN 2016