Strona główna

OKREGOWA KOMISJA REWIZYJNAWykaz nieprawidłowości w dokumentacji lotowej gołębi starych za sezon 2015 dostarczonej przez Oddział Iława do Zarządu Okręgu Olsztyn, potwierdzający o nieprzestrzeganiu Regulaminu Lotowo -Zegarowego PZHGPWYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2015