Strona główna

Uchwały 22 i 38 uchylone przez Sąd.

Pozostałe sprawy opiszę w późniejszym czasie. Opłacało się walczyć.


W A Ż N E !!! 2:0 W RELACJACH PRAWNYCH - ODDZIAŁ KORSZE : ZARZĄD GŁÓWNY ORZESZE


BYŁO NA WNIOSEK ZARZĄDU GŁÓWNEG :Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 września 2017 r. Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/ 12229/17/624W dziale 1 rubryce 4 „Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu”
Poz.2 (WPISANO ) - 22.04.2017 R. ZMIENIONO: §3 PKT 1 I 3, §18, §20 PKT 1 ZD. DRUGIE, §20 PKT 2 ZD. PIERWSZE, §31 PKT 9, §33 PKT 6, §43 PKT 2 I PKT 7, §47 PKT 4, §58 PKT 2, §67 PKT 3 I 4;DODANO: §10 PKT 6 I 7, §24A STATUTU.
POSTANOWIENIE ZOSTAŁO ZASKARŻONE :
Podmiot wpisany do rejestru (Skarżący): Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Korsze , ul. Długa , 11-210 Sępopol , KRS: 427145
Strona przeciwna: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze, KRS: 87738 
DZIŚ OTRZYMALIŚMY WIADOMOŚĆ:Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 stycznia 2018 r. Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ. KRS/ 19030/17/631W dziale 1 rubryce 4 „Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu”
Poz.2 (WYKREŚLONO ) - 22.04.2017 R. ZMIENIONO: §3 PKT 1 I 3, §18, §20 PKT 1 ZD. DRUGIE, §20 PKT 2 ZD. PIERWSZE, §31 PKT 9, §33 PKT 6, §43 PKT 2 I PKT 7, §47 PKT 4, §58 PKT 2, §67 PKT 3 I 4;DODANO: §10 PKT 6 I 7, §24A STATUTU.
Dowody: złączone - KRS-y


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 09.01.2018r.

W dniu 09.01.2018r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Przed rozprawą w dniu 02.01.2018r otrzymałem wiadomość , że ZG wszedł w posiadanie dowodów (oryginalnych) za pomocą których ma nas powalić na kolana podczas rozprawy dnia 09.01.2018r. Domysły w tym temacie były różne, lecz my byliśmy pewni dotychczasowej linii obrony i przedłożonych dowodów. Jechaliśmy na rozprawę z małą nutką ciekawości , co też powali nas na kolana? Rozprawa trwała od 10:00 do 16:50. Nie wstawił się p. Kazimierz Wilmowicz „kurator”, przedłożył kolejny raz zwolnienie lekarskie – nie będę tego komentował. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Sądu na posiedzeniu byli przesłuchani koledzy Marcin Uhryn i Andrzej Zdun – obaj z przebiegu przesłuchań i tego co wnieśliśmy do rozprawy jesteśmy zadowoleni. Co do dokumentów , które miały nas powalić na kolana , powiem tak – szukanie dowodów przez ZG i sojuszników sięgnęło dna archiwum(szukali , szukali i wielkie G znaleźli). Zarząd Główny zgłosił na podstawie odpowiednich przepisów prawnych dodatkowe dowody- dokumenty(2 szt) w celu udowodnienia , że w Oddziale Olsztyn odbywały się zebrania delegatów, a tym samym, że istniały sekcje. Dokument ten Sąd dopuścił jako dowód w sprawie, a jest nim pismo przewodnie Zarządu Oddziału Olsztyn z dnia 01.03.1998r wypełnione na druku – WZÓR NR 4 i Uchwałę z dnia 01.03.1998r wypełnioną na druku – WZÓR NR 1, sprawa dotyczyła – UZYSKANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ ODDZIAŁ. Oba pisma pomimo , przyjęcia jako dowód istnienia sekcji w Oddziale Olsztyn zostały przez nas obalone, gdyż(w skrócie) :
1.) Oddział Olsztyn w 1998r musiałby mieć około 225 członków , żeby mieć 75 delegatów.
2.) Oddział Morąg rozwiązał się w 2003 , a w 1998 r był samodzielnym Oddziałem i nie jest to dowód na istnienie sekcji Morąg w 2015r .
Tonący, brzytwy się chwyta, wstyd dla p. Kawalera , że przedkłada takie dowody – ujma dla Zarządu Głównego, pozytywny dowód na korzyść Okręgu( dziękujemy za takie dowody). Więcej dowodów ZG nie przedstawił .Ogólnie mogę powiedzieć, że atmosfera była dość napięta , gdyż przez brak dowodów i argumentów na poparcie swoich decyzji p. Kawalerowi puszczały nerwy. Bardzo nieładnie odnosił się do kolegi Marcina , obrażał go co jest odnotowane w protokole posiedzenia. Sąd zakończył proces dowodowy , ogłosił jakie dowody będą dopuszczone do podjęcia ostatecznego postanowienia. Ogłoszenie postanowienia(wyroku) nastąpi dnia 17.01.2018r. Jesteśmy dobrej myśli , uważamy , że w 99% będzie pozytywny na korzyść Okręgu Olsztyn.
W załączeniu , pisma z 1998 r.


W A Ż N E !!! 1:0 W RELACJACH PRAWNYCH - ODDZIAŁ OLSZTYN : ZARZĄD GŁÓWNY ORZESZE

BYŁO NA WNIOSEK ZARZĄDU GŁÓWNEG :
Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 września 2017 r. Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ.KRS/015846/17/882
W dziale 1 rubryce 4 „Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu” Poz.2 (WPISANO ) - 22.04.2017 R. ZMIENIONO: §3 PKT 1 I 3, §18, §20 PKT 1 ZD. DRUGIE, §20 PKT 2 ZD. PIERWSZE, §31 PKT 9, §33 PKT 6, §43 PKT 2 I PKT 7, §47 PKT 4, §58 PKT 2, §67 PKT 3 I 4;DODANO: §10 PKT 6 I 7, §24A STATUTU.
POSTANOWIENIE ZOSTAŁO ZASKARŻONE :
Podmiot wpisany do rejestru (Skarżący): Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Olsztyn , ul. Świtezianki nr 2A , 10-464 Olsztyn , KRS: 64723
Strona przeciwna: Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, ul. Dworcowa 5, 43-180 Orzesze, KRS: 87738
DZIŚ OTRZYMALIŚMY WIADOMOŚĆ:
Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2017 r. Sygn. sprawy: OL.VIII NS-REJ. KRS/20528/17/391
W dziale 1 rubryce 4 „Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu”Poz.2 (WYKREŚLONO ) - 22.04.2017 R. ZMIENIONO: §3 PKT 1 I 3, §18, §20 PKT 1 ZD. DRUGIE, §20 PKT 2 ZD. PIERWSZE, §31 PKT 9, §33 PKT 6, §43 PKT 2 I PKT 7, §47 PKT 4, §58 PKT 2, §67 PKT 3 I 4;DODANO: §10 PKT 6 I 7, §24A STATUTU.
Dowody złączone - KRS-y


Czy zakończenie sprawy o uchylenie uchwał w dniu 09.01.2018r, kończy spór z Zarządem Głównym PZHGP ?

Odpowiedz brzmi – nie kończy o czym świadczy pismo w załączniku. Sprawa jest rozwojowa i więcej szczegółów przedstawimy w stosownym czasie.


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 20.XII.2017R

W dniu 20.XII.2017r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Miała to być ostatnia rozprawa , lecz tak się nie stało. Następny termin został wyznaczony na dzień 09.01.2018r. Nie wstawił się p. Kazimierz Wilmowicz „kurator”, przedłożył zwolnienie lekarskie. Decyzją Sądu dnia 09.01.2018r będą przesłuchani kol. Marcin Uhryn i Andrzej Zdun , oraz Kazimierz Wilmowicz. Ma być to ostatnia rozprawa. W dniu 20.XII.17r na rozprawie został przesłuchany świadek kol. Andrzej Lipkiewicz (na okoliczność istnienia Sekcji Morąg i Sekcji Olsztyn). Zeznanie było rzeczowe i zgodne z prawdą , potwierdzające naszą dotychczasową linię obrony. Ponadto został przesłuchany p. Jan Kawaler pełniący funkcję Prezydenta PZHGP. Zeznanie to nie wniosło żadnych dodatkowych dowodów, ani nie potwierdziło słuszności podjętych uchwał – zwłaszcza uchwały nr.22 (bazowej do innych uchwał). Pan Jan Kawaler zeznał , że na podjęcie uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn nie miał wpływu, gdyż decyzję podejmowało kolegialnie Prezydium i Zarząd Główny(co za skromność i odbicie pałeczki???) Na pytanie czy przed Walnym Okręgowym (22.03.2015r) rozmawiał z przedstawicielami Oddziału Olsztyn(kol. Jabłońskim G , czy kol. M. Uhryn) , stanowczo zaprzeczył (dziwne, fakty są inne ) . Nie pamiętał też o czym rozmawiał z dwoma delegatami Okręgu Olsztyn(przekazując pismo z 30.03.2015r ”trzech panów”) na KWZD w dniu 18.04.2015r , ale pamiętał w szczegółach kiedy i jakie pisma pisali „trzej panowie”. Po takim zaprzeczeniu i zaniku pamięci należy zadać pytanie – dlaczego Grzegorz Jabłoński (Oddział Olsztyn) przekazał notatkę własnoręcznie pisaną , jak dyktował mu p. Jan Kawaler co Oddział ma zrobić i dlaczego dodatkowo przedstawił nam kol. Grzegorz Jabłoński do sprawy (jest w aktach Sądu) OŚWIADCZENIE o kulisach przeprowadzonej przez niego rozmowy z p. Janem Kawalerem. Kto tu kłamie??? Wychodzi na to ,że największym „ kłamczuszkiem” jest kol. Grzegorz Jabłoński ??? Tyle w skrócie.


Jak było, jak rządzono w Okręgu przed 22.03.2015r ?

O powyższym pisaliśmy wielokrotnie , dziś wklejony dokument pozostawię bez komentarza , gdyż ocenę jego pozostawiam członkom Okręgu Olsztyn .


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 15.XI.2017R

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 15.XI.2017r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Jechaliśmy na tą rozprawę z przekonaniem, że będzie to już ostatnia i zakończy się ostatecznym wyrokiem. Stało się inaczej. Przedstawiciel prawny ZG zgłosił dodatkowych świadków w osobach: Marian Palec i Wiesław Długokęcki. Zeznania tych świadków miały dostarczyć niezbitych dowodów na istnienie Sekcji Morąg i Sekcji Olsztyn w Oddziale Olsztyn. Sąd dopuścił w/w do złożenia zeznań. Procedura przesłuchań tych świadków trwał ponad 5 godz. Ocenę czy świadkowie dostarczyli stronie wnioskującej oczekiwanych dowodów na istnienie Sekcji w Oddziale Olsztyn pozostawiam dla p. Jana Kawalera. My za tych świadków i przedstawione przez nich niezbite dowody– DZIĘKUJEMY. Ze względów na długi czasowo w tym dniu proces nie odbyło się przesłuchanie pana J. Kawalera i pana K. Wilmowicza , zabrakło czasu. Sprawa zakończyła się przed 16:00 wyznaczeniem przez Sąd terminu dokończenia przesłuchań na dzień 20.XII.2017r godz. 9:30 z opcją zakończenia w tym dniu całego procesu i wydania wyroku.


STANOWISKO NASZEGO PEŁNOMOCNIKA z dnia 02.XI.2017r


Pismo Uczestnika ad.4 do Sądu wraz z załącznikami


Odpowiedz Zarządu Głównego z 11.X2017r na nasze stanowisko z 19.09.2017r


Stanowisko Zarządu Głównego z 18.02.2016r i 19.01.2017r


Rozpaczliwa i niekoleżeńska postawa panów Palca, Kurzacza, Długokęckiego. Nie mieli honoru przegrać i pogodzić się z przegraną.


Wyniki Okręgu Olsztyn PZHGP ul. Świtezianki 2A.


INFORMACJA

W dniu 4.X.2017r odbyła się rozprawa w Sądzie Katowice. Było to pierwsze w historii (po uzyskaniu osobowości prawnej PZHGP w 2002r) posiedzenie Sądu w sprawach uchylenia uchwał Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia PZHGP podjętych przeciwko Stowarzyszeniu Okręg PZHGP w tym wypadku Olsztyn , przy uczestnictwie nas (trzech) przedstawicieli Zarządu Okręgu. Zarząd Główny PZHGP w dotychczasowej praktyce jednostronnie przedstawiał i dowodził ,że tylko jego stanowisko jest wiarygodne - co w Sądzie udawało się przeforsować. Nasze uczestnictwo i kontr argumenty wytrąciły ZG z dotychczasowej pewności siebie. Sprawa toczyła się ponad 4 godz. i w naszym odczuciu na 99% sprawę wygramy. Oczywistym jest to , że ZG będzie nadal czynił starania zdyskredytowania nas i linii obrony , ale my się nie damy, pomoc prawna i mocne dowody obrony w tym nam dopomogą. Sprawa jest toku , następny termin wyznaczony został na dzień 15.XI.2017r z następującymi zaleceniami :1).Zarząd Główny w ciągu 7 dni ma przedłożyć pisemne ustosunkowanie się do naszego stanowiska z dnia 19.09.2017r. ….2).Obie strony w ciągu 7 dni mają przedłożyć uwiarygodnienie z oryginałami załączonych do sprawy dowodów (my praktycznie już jesteśmy gotowi). ….3).Na posiedzenie 15.XI.2017r został zobowiązany wstawić się Pan Jan Kawaler.


STANOWISKO NASZEGO PEŁNOMOCNIKA (I NASZE) POPIERAJĄCE WNIOSEK STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO O UCHYLENIE UCHWAŁ :

Okręg Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Olsztyn posiada osobowość prawną i ma zdolność do czynności prawnych od 16 grudnia 2004r. Nasze działania są otwarte , jawne i chcemy raz na zawsze tą sprawę rozwiązać i zakończyć. Mamy nadzieję , że Prezydent przestanie stosować „tryki" uników i stanie wreszcie do prawnego „boju” w dniu 4 października 2017r.


W dniu 4 października 2017r bierzemy udział w rozprawie.

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 29 sierpnia 2017 r i zawiadomienie z 30.09.17 r o rozprawie .


Weryfikacja wyników poszczególnych oddziałów odbędzie się 25.09.17r. w siedzibie Okręgu Olsztyn PZHGP przy ul. Świtezianki 2A.

Przypominamy że w rywalizacji do mistrzostwa Okręgu zaliczanych jest 13 wcześniej zaplanowanych i odbytych lotów. Zestawienia zbiorcze w poszczególnych klasach, Oddziały po wcześniejszych weryfikacjach w Oddziałach prześlą do 10.09.17 na adres e-mail Okręgu Olsztyn PZHGP. (pzhgpokregolsztyn@wp.pl).


Potwierdzenie poniższej informacji o decyzji Sądu Okręgowego z 26.07.2017 r .


Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn z siedzibą ul. Świtezianki 2A informuje, że :

Dnia 26.07.2017 r Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy na nasze zażalenie U C H Y L I Ł postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 kwietnia 2017 r odmawiające dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestników Marcina U , Grzegorza R, Andrzeja Z oraz Zarządu Okręgu Olsztyn.Konto Okręgu : BGŻ BNP Paribas S.A. O/Olsztyn 61 1600 1462 1838 0800 3000 0001


Regulamin Konkursu Redakcji 2017 i Regulamin Lotu Narodowego - Bruksela 2017.


Dnia 11 kwietnia br. odbyła się długo oczekiwana rozprawa Sądowa dot. uchylenia uchwał Prezydium ZG PZHGP i ZG PZHGP.

Długo, bo blisko 1,5 roku oczekiwania. W okresie tym osoby reprezentujące interes Okręgu Olsztyn, działając zgodnie z wolą większości delegatów próbowało w różny sposób wyjaśnić sporne sprawy zaistniałe pomiędzy Zarządem Okręgu a ZG PZHGP. Zarząd Okręgu od samego początku próbował nawiązać dialog i w sposób cywilizowany porozumieć się z prezydentem PZHGP. Niestety za każdym razem jakiejkolwiek próby spotkania się , rozmowy czy też pisanie pism wyjaśniających – napotykały na betonową ścianę, szczelną, zimną i niedostępną. Jedyne odezwy jakie słyszeliśmy ze strony prezydenta brzmiały ,, to ja tu jestem prawem i ja o wszystkim decyduję – a z wami nie mam ochoty rozmawiać i nigdy nie będę z wami rozmawiał”. Pierwsza okazja do spotkania i rozmowy nastąpiła właśnie 11.04.17r - i tym razem prezydent wymigał się od konfrontacji, gdzie będąc uczestnikiem rozprawy miał szansę obronić słuszności i zasadności swojego postępowania w procedurze podejmowania zaskarżonych uchwał, wytłumaczyć prawnie wykonane czynności wobec członków Zarządu Okręgu Olsztyn…..Niestety, do rozprawy nie doszło. Został złożony wniosek przez prezydenta PZHGP i Kancelarię Radców Prawnych „IURATOR” o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu uczestników przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn i radcę prawnego z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „ Lech Obara i Współpracownicy” z Olsztyna. Na tym etapie Sąd KRS-y w Katowicach odroczył rozprawę o termin administracyjny. O dalszym składzie uczestników w postępowaniu Sądowym ma rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Katowicach. Można by powiedzieć że to -sprytne posunięcie. Lecz uważam ,że to zwykłe „tchórzostwo” i wstyd dla wszystkich hodowców naszego Stowarzyszenia (blisko 43 tyś.) na czele, którego stoi prezydent mający obawy co do słuszności swoich poczynań i boi się obronić swoich decyzji przy współudziale strony przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn. Prezydentowi nie chodzi o szybkie rozstrzygnięcie konfliktu -- zasłania się ucieczką w czasie , lecz my się nie poddajemy i nie poddamy- prawda musi ujrzeć światło dzienne . Być możliwe , że strona PZHGP boi się naszego dodatkowego złożonego pisma w którym podważamy legalność wyboru władz Stowarzyszenia PZHGP? Zamieszczam je poniżej do wiadomości . Z pozdrowieniem Dobry lot - prezes Andrzej Zdun


INFORMACJA

W dniu 18.03.2017r zgodnie z wcześniejszym komunikatem odbyły się dwa Zebrania Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn. Na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu przedstawiono sprawozdania władz Okręgu oraz na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu pod Prezesurą Kol. Andrzeja Lipkiewicza za rok 2016. Przyjęto preliminarz budżetowy na 2017 r oraz przyjęto rezygnację kol. Andrzeja Lipkiewicza z Prezesa Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn. Po zakończeniu Zebrania nastąpiła przerwa, a po jej zakończeniu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn w celu uzupełnienia władz Okręgu . Aktualny wykaz władz Okręgu zamieszczony jest w zakładce Zarząd.


Decyzja Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie . Wiadomość skierowana do wszystkich Hodowców Okręgu , a w szczególności do Delegatów Okręgu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.02.2017 r zawiesił postępowanie w sprawie rejestracji władz wybranych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 20.06.2016 r. Postanowieniem swoim dał wiarygodność procedurze odwoławczej Zarządu KRS -ego do organu nadzorczego w Mikołowie i skierowanym wnioskom do Sądu w Katowicach dotyczącym uchylenia uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn . Jednymi słowy dał rękojmię do dalszych działań władzom Okręgu wybranym w dniu 22.03.2015 r. Prawnie w Okręgu Olsztyn działają tylko władze wybrane w tym dniu. Wszystkie działania władz z dnia 20.06.2016 r , a w szczególności Zarządu pod prezesurą Kol. Jacka Grzelaka są prawnie - bezprawne. Wiarygodność zapewnień Kol. Jacka Grzelaka co do terminów rejestracji okazała się blefem. Bezprawne pobranie z konta Okręgu 2 razy po 1.000,00 zł na niewiadome wydatki i dokonanie przelewu kwoty 1.986,42 zł za bezprawne działania „kuratora Okręgu Olsztyn” w trakcie odwołań będą dogłębnie wyjaśnione. Ostatnio docierają do nas sygnały o uszczuplaniu się władz „ Kol. J Grzelaka”(dowody posiadamy) czym stanowią niewiarygodnym wniosek złożony do Sądu KRS w Olsztynie – nie posiadacie członków do ich uzupełnienia. Dlatego wnosimy pod rozwagę Delegatów o zdelegalizowanie wybranych władz 20.06.2016 r i rozpoczęcie wspólnych , prawnych działań dla dobra wszystkich Hodowców Okręgu.


Kodeks Postępowania Cywilnego Art. 13. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 177. § 1. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;


Okręg Lublin nie jest jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP z siedzibą w Orzeszu

Okręg Lublin będąc jednostką terenową Stowarzyszenia PZHGP w dniu 18.03.2005r uzyskał osobowość prawną na Statucie Stowarzyszenia z dnia 23.01.2004r. Fakt nabycia osobowości prawnej jednostki terenowej stowarzyszenia(okręgu) nie oznacza uzyskania autonomii w zakresie statutowej. Okręg pozostaje nadal częścią tej organizacji, której jednostkę terenową stanowi, chociaż posiada samodzielność działania i niezależność w sferze stosunków cywilnoprawnych. Oznacza to, że jednostka terenowa Stowarzyszenia(okręg) nie może mieć wpisanych innych informacji o statucie, niż stowarzyszenie macierzyste. Dokonanie jakichkolwiek zmian samodzielnych w statucie jednostki terenowej-okręgu oznacza automatyczne zerwanie więzi ze stowarzyszeniem macierzystym. Dowód :Okręg Lublin KRS: 0000230818 - Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 18.03.2005R na Statucie z 23.01.2004r ZMIANY UCHWAŁĄ WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW OKRĘGU:1. 18.03.2007R. - ZMIENIONO § 5 I § 6, DODANO § 6(1), § 34(1), § 64(1) STATUTU.2. 11.03.2012R. - ZMIENIONO §2Data 18.03.2007r jest dniem zerwania przynależności Okręgu Lublin ze Stowarzyszeniem PZHGP z siedzibą ówczesną w Chorzowie. Należy od tego dnia uważać Okręg Lublin największym „Klubem” poza strukturami PZHGP- działającym na własnym statucie, gdyż Związek PZHGP jest samodzielnym STOWARZYSZENIEM , a nie ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ. Uczestnictwo przedstawicieli Okręgu Lublin w Zjazdach Krajowych Delegatów oraz wybór ich Delegata do władz Związku podważa ważność podejmowanych na nich uchwał. To samo dotyczy prawomocności wyboru w 2015r władz Związku . Sprawa ta zostaje przekazana do organu nadzoru w Mikołowie i Sądu w Katowicach , gdyż podjęte uchwały przez Prezydium i Zarząd Główny po wyborze 2015r mogą nie mieć mocy prawnej, a mogą stanowić dodatkowy dowód na bezprawne działania władz Związku w stosunku do Okręgu Olsztyn.Dowód – wyciąg z KRS i skrót nowego statutu Lublina.


Zawiadomienie

Zarząd Okręgu PZHGP w Olsztynie zawiadamia Delegatów, że w dniu 18-03-2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn w Hotelu Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie.... NASTĘPNIE :W tym samym dniu 18-03-2017r. po zakończeniu Sprawozdawczego Zebrania Delegatów około godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn. Temat: Uzupełnienie władz Okręgu PZHGP Olsztyn.


KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


Obowiązujące w 2017 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r