Strona główna

UWAGA, UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA !

W dniu 24.07.2019 r do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS wpłynęło pismo z 19.07.19r adresowane do p. Zdzisława Wilkosza – Kuratora Okręgu PZHGP Olsztyn , a podpisane przez czterech członków Oddziału Biskupiec.
Dowód : załącznik nr 1 w pliku pdf
Prośba skierowana do Kuratora Okręgu nie jest wiążąca , nie spełnia prawnego uzasadnienia , gdyż Sąd w uzasadnieniu postanowieniu z dnia 04.07.2019r Sygn. akt OL.VIII Ns-Rej KRS 2351/19/479 stwierdza, wybrane cytaty :
I.) „W sposób dowolny osoby zwołujące Zebranie, a _ następnie przeprowadzające to Zebranie, ewidentnie pominęły trzy oddziały wchodzące w skład Okręg Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Olsztynie, tj.: Oddział w Korszach (wpisany do KRS jako odrębna osoba prawna), Odział w Dobrym Mieście i w Olsztynie (wpisany do KRS jako odrębna osoba prawna). Delegaci z tych oddziałów uczestniczyli cały czas w strukturach Okręgu i brali udział w zwoływanych zebraniach delegatów.”

II.) „Dodatkowo należy stwierdzić, że:
1) w równolegle toczącej się sprawie Ol. VIII Ns Rej. KRS-20067/16/766 uchylono uchwały podjęte na zebraniu zwołanym bezprawnie przez kuratora wyznaczonego na podstawie uchwały uchylonej przez Sąd Okręgowy w Kartowicach, w sprawie XIX Ga 447/18,
2) z dniem 19.10.2018 r. upłynął okres, na jaki został powołany zarząd komisaryczny,
3) przedmiotem nieważnych uchwał podjętych 18.10.2018 r. było powołanie nowych władz,
4) dalsze działania są podejmowane przez nielegalnie wybrane władze, w związku z czym zwoływane przez nie Zebrania Delegatów Okręgu nie mogą podejmować żadnych ważnych uchwał.

W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia z urzędu kuratora, który w szczególności zwoła walne zebranie w celu wyboru nowych władz stowarzyszenia.”

W dniu 25.07.2019 r postanowienie z 04.07.2019 r o ustanowieniu z urzędu kuratora uprawomocniło się , co zostało deklaratoryjnie uwidocznione wpisem do KRS 223996 w dniu 13.08. 2019r.
Dowód : załącznik nr 2 w pliku pdf

OD 04.07.2019R JEDYNYM PRAWNYM ZARZĄDEM REPREZENTUJĄCYM OKRĘG PZHGP OLSZTYN , JEST ZARZĄD JEDNOOSOBOWY – KURATOR p. WILKOSZ ZDZISŁAW .
DO NIEGO NALEŻY REPREZENTOWANIE I ZARZĄDZANIE OKRĘGIEM PZHGP OLSZTYN DO CZASU WYŁONIENIA NOWYCH WŁADZ.
Z pozdrowieniem Dobry lot
A. Zdun


Szanowni Hodowcy, członkowie Okręgu PZHGP Olsztyn z Oddziałów : Biskupiec, Dobre Miasto, Działdowo, Korsze, Nidzica, Olsztyn, Ostróda, Szczytno.W dniach 28.06.2019 r oraz 01.07.2019 r odbyły się posiedzenia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie wniosków Prezydenta Olsztyna dotyczących uchylenia uchwał podjętych na Zebraniach Delegatów Okręgu Olsztyn odbytych w dniach 18.X.2018 r i 20.06.2016 r .

W dniu 01.07.2019 r Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił :uchylić uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 20 czerwca 2016 r – dowód 1 plik PDF zamieszczony poniżej.


W dniu 28.06.2019 r odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS , natomiast ogłoszenie postanowienia nastąpiło w dniu 04.07.2019 r .
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił :
1) ustanowić kuratora Okręgu PZHGP Olsztyn w osobie Zdzisława Wilkosza,
2)uchylić uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Okręgu PZHGP Olsztyn w dniu 18 października 2018 r.
- dowód 2 plik PDF zamieszczony poniżej.


„Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych przeprasza Panów Andrzeja Lipkiewicza, Mariana Stanisława Kornagę, Grzegorza Rozentalskiego i Marcina Uhryna za naruszenie ich dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i reputacji w artykule pt. „Wiosenne obrady Zarządu Głównego PZHGP” opublikowanym na łamach miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” nr 4 1010 Rocznik XCII, który to artykuł zawierał nieprawdziwą i krzywdzącą informacje, jakoby wobec tych osób został orzeczony zakaz pełnienia funkcji publicznych”.

I nakazuje pozwanemu Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu opublikowanie na drugiej stronie miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” w ramce ......... czytaj całość w pliku PDF


Wracamy do kosztownego dla Związku artykułu pt. „Wiosenne obrady Zarządu Głównego PZHGP”


Dla przypomnienia:
Redakcja miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” w nr 4/2018r zamieściła artykuł pt. „Wiosenne obrady Zarządu Głównego PZHGP” , a w nim tą informację :
„Zarząd Główny przystępuje obecnie do procedury prawnej zmierzającej do wyegzekwowania praworządności w tym Okręgu. O wadze sprawy świadczy m.in. fakt, że na 8 osób procesującym się zarządzie z Olsztyna aż 6 ma zakaz pełnienia funkcji publicznych.”
Dowód : załączony poniżej PDF

Czterech członków tego procesującego się Zarządu złożyło pozew do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny przeciwko Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych z siedzibą w Orzeszu - o ochronę dóbr osobistych i zapłatę.

W dniu dzisiejszym (29.05.19r) został ogłoszony wyrok :
- Sąd stwierdził , że nastąpiło naruszenie dóbr osobistych powodów
- Redakcja miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych” jest zobowiązana do zamieszczenia w gazetce przeprosin powodów
- zasądzono powodom zwrot kosztów procesu łącznie około 3.000,00 zł
- ponadto zasądzono dla każdego powoda po 500,00 zł (łącznie 2.000,00zł) zadośćuczynienia za krzywdę doznaną z naruszenia dóbr osobistych .

Powyższy wyrok jest kolejnym dowodem , że działania Zarządu Głównego wobec Okręgu Olsztyn nie są wiarygodne i prawne.


JEST WYROK I JEST JEGO UZASADNIENIE!!! WYGRANYM JEST OKRĘG PZHGP OLSZTYN KRS 223996 – OSIĄGNIĘTY UPORCZYWĄ I PRAWNĄ POSTAWĄ ZARZĄDU WYBRANEGO 22.03.2015R, PRZY UCZESTNICTWE W PROCESACH SĄDOWYCH KOLEGÓW GRZEGORZA ROZENTALSKIEGO, MARCINA UHRYN I ANDRZEJA ZDUN.

Prezydent ,Prezydium i Zarząd Główny PZHGP po wydanym wyroku milczą? Informujemy , że władze Związku nie mogą liczyć na to , że zadowoliliśmy się tym wyrokiem!!! Jest prawomocny wyrok , były bezprawne działania , muszą być tego konsekwencje. Dotychczasowa bierna postawa władz Związku zmusiła nas członków Zarządu Okręgu (wybranego 22.03.2015r , z późniejszymi zmianami) do wdrożenia obecnie procedury prawnej zmierzającej do wyegzekwowania i przywrócenia praworządności w Okręgu PZHGP Olsztyn.


Wyrok i jego uzasadnienie w tym PDF


W dniu dzisiejszym(08.04.19r) otrzymałem Postanowienie z dnia 26.03.2019 r Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy


W poniższym pliku PDF są zamieszczone dwa postanowienia :
Pierwsze -
Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt KA.VIII Ns-Rej.KRS 27203/16/935 z dnia 17 stycznia 2018 r.
Drugie -
Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy sygn. akt XIX Ga 447/18 z dnia 26.03.2019 r.

Oba postanowienia łącznie stanowią nierozerwalną całość i dowodzą o skutecznym uchyleniu uchwał 22 i 38 oraz 23 i 39 – prawne znaczenie uchylenia tych uchwał zostało przedstawione w poprzedniej informacji.

Informację tą podaję do publicznej wiadomości , szczególnie tym co rozsiewali plotki , że kłamię .

To jest ten PDF


Uchwały 22 i 38 , 23 i 39 uchylone przez Sąd Odwoławczy.


W dniu 26.03.2019r w Sądzie Okręgowym w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w związku ze złożonymi apelacjami odbyła się po kilkukrotnym przekładaniu ostateczna rozprawa apelacyjna w sprawie z powództwa Starosty Mikołowskiego z udziałem Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn w Olsztynie Andrzeja Z , Grzegorza R, Marcina U , Kazimierza W i ZG PZHGP w Orzeszu o uchylenie uchwał.
Sąd Okręgowy Odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.01.2018r o uchyleniu Uchwały nr 22 z dnia 24.09.2015r Prezydium Zarządu Głównego PZHGP i Uchwałę nr 38 z dnia 21.XI.2015r Zarządu Głównego PZHGP.
Ponadto Sąd Okręgowy Odwoławczy na podstawie zgromadzonych materiałów w sprawie dodatkowo postanowił uchylić Uchwałę nr 23 z dnia 24.09.2015r Prezydium Zarządu Głównego PZHGP i Uchwałę nr 39 z dnia 21.XI.2015r Zarządu Głównego PZHGP.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy jest ostateczne.
Dla przypomnienia uchwały, które zostały uchylone zamieszczone są poniżej w 2 PDF.

Co oznacza decyzja uchylająca te powyższe uchwały:
1. Władze Oddziału 0244 Olsztyn po wybraniu 15.02.2015r działały prawomocnie.
2. Władze Okręgu Olsztyn po wybraniu 22.03.2015r działały prawomocnie.
3. Wszystkie działania p. Kazimierza W – kuratora Okręgu Olsztyn po dniu 24.09.2015r były bezprawne.
4. Działalność władz Okręgu wybranych w dniu 20.06.2016r była bezprawna.
5. Akty oskarżenia(pozwy) na członków Zarządu wybranych w dniu 22.03.2015r i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej przy Zarządzie Okręgu Lublin pod przewodnictwem Przewodniczącego Antoniego G (czynnego sędziego) z dnia 13.02.2016r były bezprawne.


Odpis KRS 223996 Okręg Olsztyn stan aktualny na dzień 20.02.2019r


Dział 2 Rubryka 1
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów

Dowód : załączony KRS w PDF


Prezydent Olsztyna, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach , wniósł do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS o:


1. uchylenie uchwał podjętych podczas Walnego Zebrania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Olsztyn odbytego w dniu 18 października 2018r.
2. ustanowienie kuratora w osobie Pana Zdzisława Wilkosza – przewodniczącego komisji rewizyjnej Okręgu Olsztyn.


Dowód: skrót pisma w załączonym PDF


Szanowne Koleżanki i Koledzy , członkowie Okręgu PZHGP Olsztyn przedstawiamy kilka ważnych i istotnych w ostatnim okresie działań :


W dniu 16 stycznia 2019 r miała się odbyć ostateczna rozprawa apelacyjna w Sądzie Okręgowym w Katowicach dotycząca złożonych apelacji. Rozprawa jednak została odwołana i został wyznaczony nowy termin na dzień 26.03.2019 r . Z decyzją tą się nie zgodziliśmy , dlatego w dniu 18.01.2019 r wystosowaliśmy stosowne pismo do Sądu w Katowicach w celu zmiany tego terminu i przyspieszenie go na termin do końca m-ca lutego. Po przeprowadzonych rozmowach telefonicznych , istnieje realna szansa na pozytywną zmianę terminu rozprawy.


W pierwszych dniach stycznia złożyliśmy wniosek do organu nadzoru Prezydenta Miasta Olsztyna wskazujący na brak kworum podczas odbytego Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Okręgu w dniu 18. X. 2018 r oraz na szereg innych nieprawidłowości. Załączyliśmy także kopię niezbędnych dokumentów , a w nich także wniosek do Sądu w Olsztynie o wpis bezprawnego Zarządu z siedzibą w Szczytnie. Na podstawie wstępnych rozmów , lada dzień możemy spodziewać się wniosku organu nadzoru do Sądu w Olsztynie o uchylenie wszystkich uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Okręgu w dniu 18. X. 2018 r zwołanym przez „komisarzy.”


W m-cach listopad i grudzień 2018 r realizując podjęte Uchwały nr 1 i 3 Zarządu Okręgu Olsztyn z siedzibą w Olsztynie ul. Świtezianki 2 A w dniu 05.03.18 r , złożyliśmy do Prokuratury Olsztyńskiej doniesienie w sprawie przejętego majątku Oddziału Iława przez Okręg Toruń i bezprawnej sprzedaży samochodu będącego zarejestrowanym na Okręg Olsztyn.

Złożyliśmy też doniesienie o działaniach na szkodę jednostki prawnej Okręg Olsztyn przez wszystkich członków działających w bezprawnych władzach „Okręgu Olsztyn”z siedzibą w Szczytnie za okres od 20.06.2016 r do końca 2018 r.

Olsztyn 18.01.2019 r


Fałszywe zeznania , bezprawne działania


Kto jest motorem napędowym tych działań ?
To już 4 raz Sąd Rejonowy VIII Wydział KRS w Olsztynie został oszukany poprzez składane wnioski na formularzach KRS-Z20 i KRS-ZK o zmianę danych podmiotu w KRS 223996(Okręg Olsztyn)w celu zarejestrowania w pierwszej kolejności zmian danych członków zarządu :
1.) Wniosek złożony dnia 05.08.2016r ( podpisany : p. J Grzelak , p. Z Rybaczyk)
W dniu 17.X.2016r - Sąd Rejonowy wniosek zwraca
2.) Wniosek złożony dnia 28.X.2016r ( podpisany : p. J Grzelak , p. Z Rybaczyk)
W dniu 07.02.2017r - Sąd Rejonowy rozpatrzenie wniosku zawiesza
3.) Wniosek złożony dnia 09.X.2017r ( podpisany : p. J Grzelak , p. J Korszun)
W dniu 09.01.2018r - Sąd Rejonowy rozpatrzenie wniosku zawiesza
4.) Wniosek złożony 31.X.2018r ( podpisany : p. J Grzelak , p. J Korszun)
Wniosek oczekuje na rozpatrzenie
Pierwsze 3 wnioski nie były dotychczas rozpatrywane przez Sąd pod względem merytorycznym, dlatego Zarząd stojąc na straży praworządności w Okręgu był zobowiązany powiadomić Sąd na czym owe oszustwo polega.
Podstawa złożenia każdego wniosku do Sądu Rejestrowego musi wynikać z ściśle poprzedzającym go prawnym działaniem w jednostce terenowej tj. działaniem zgodnym ze statutem i regulaminami wewnętrznymi oraz prawem obowiązującym w Polsce. Pomimo wcześniejszych naszych informacji i ostrzeżeń pewna grupa członków Okręgu je zignorowała , zlekceważyła i brnęła dalej w bezprawnych działaniach.

Kodeks karny w art. 233 (Fałszywe zeznania) § 1 – mówi : „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Takimi fałszywymi zeznaniami są składane, a wykazane na wstępie wnioski oraz dołączone do nich załączniki zatajające prawdę .
Ostatni wniosek do Sądu Rejestrowego w Olsztynie z dnia 31.X.2018r jest złożony na podstawie przeprowadzonego zebrania w dniu 18.X.2018r i udowadnia wybitnie owe fałszywe zeznanie.
Dowód : załącznik pierwszy PDF.
Sporządzona lista obecności , a zarazem wykaz wybranych Delegatów, którym wysłano zawiadomienia numerowane zgodnie numerem podanym przy nazwisku jest pierwszym i najpoważniejszym dowodem owego fałszu (lista podpisana i zatwierdzona przez trzech Panów)
Lista z dnia 18.X.2018r, jota w jotę odzwierciedla listę z 20.06.2016r
Dowód : załącznik drugi PDF
Przypomnijmy , sporządzenie jej tak tłumaczył były „kurator” , a zarazem członek zarządu komisarycznego .
Dowód : załącznik trzeci PDF
Należy zadać tu pytanie p. „kuratorowi”, czy posiada z Zarządów Oddziałów ,z których Delegaci są członkami ,zaświadczenia o otrzymaniu sentencji wyroków KD i wdrożeniu ich wykonania .
Nie , nie posiada bo takowe nie istnieją.
Czy zatem miał prawo wskazywać i nazywać niektórych Delegatów skazanymi prawomocnie i że utracili mandat Delegata ?

Składający dnia 31.X.2018r wniosek , jak sobie wyobrażali wpisanie wybranego i ukonstytuowanego uchwałą nr 1 zarządu obok członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej , o delegatach na KWZD nie wspomnę ,wybranych na WZSD Okręgu Olsztyn w dniu 22.03.2015r , co za zmiana w uznaniu tych wyborów za prawidłowe.

A tak na marginesie - co się dzieje , gdzie są aktualnie Komisja Rewizyjna i Komisja Dyscyplinarna wybrana 20.06.2016r ???

Brak wysłanych zawiadomień do takich Delegatów jak p. Roman Sobota (OKR) , czy p. Marek Krysik (OKD) , o innych Delegatach nie wspomnę świadczy tylko o Waszym kompletnym braku znajomości przepisów lub działaniu na polecenie.
Przecież w Oddziele Olsztyn powołano 3 Sekcje , wybrano Delegatów na Oddziałowe zebrania , a dalszym działaniu wybrano Delegatów na Okręgowe zebrania.

Drugim o podobnym działaniu fałszywego zeznania jest protokół Komisji Mandatowej i oświadczenie jej zawarte w protokóle z zebrania. Komisja w składzie Prezes Oddziału , sekretarz Zarządu Oddziału i członek Oddziałowej KR , wszyscy z jednego Oddziału potwierdzają taki fałsz- wstyd i hańba!!!
Popatrzcie sobie jak działała Komisja mandatowa w Okręgu 16 marca 2003 roku .
Dowód : załącznik czwarty PDF.
Wszyscy macie własne głowy(w nich rozum) , a swoją postawą i działaniem kładziecie je pod topór przepisów Kodeksu karnego.
Więcej przykładów nie będę opisywał , czytający ten wpis i po zapoznaniu się z załącznikami sami dostrzegą inne fałszerstwa.

W świetle powyższego - informujemy , że wszystkie aktualne i wcześniejsze Wasze działania z podłożem przestępczym są działaniami na szkodę jednostki prawnej jaką jest Okręg PZHGP Olsztyn , dlatego dla ich zahamowania i przywrócenia praworządności w Okręgu - nie widząc z Waszej strony skruchy ani woli współpracy , zmuszeni jesteśmy powiadomić Prokuraturę Rejonową w Olsztynie oraz niezwłocznie zastosować inne środki prawne .


Sprawa artykułu pt. „Wiosenne obrady Zarządu Głównego PZHGP”


Redakcja miesięcznika „Hodowca Gołębi Pocztowych”, w nr 4/2018r zamieściła w tym artykułu pt. „Wiosenne obrady Zarządu Głównego PZHGP” tą informację - zał. PDF pierwszy , a nr 10/2018 zamieściła to sprostowanie - zał. PDF drugi

4 członków zarządu jednostki terenowej Okręgu Olsztyn na to sprostowanie nie wyraziło zgody , domagają się przeprosin i zadośćuczynienia (po 10.000,00 zł).
Czy ich żądanie jest zasadne(?) - postaram się częściowo wyjaśnić :
Nie da się ukryć(była o tym mowa) , że były spektakularne próby ukarania 8 członków przez Okręgową Komisję Dyscyplinarną przy Zarządzie Okręgu Lublin z siedzibą w Rykach dnia 13.02.2016r . Członkowie od otrzymanych pozwów złożyli w dniach 22-24 stycznia 2016r odwołania do OKD , GKD i organu nadzoru w Mikołowie .
Pomimo tych odwołań Okręgowa Komisja Dyscyplinarna dnia 13.02.2016r wydała 8 orzeczeń – 6 orzeczeń na podstawie art. 13, pkt.8c wymierzyła karę 1 roku pozbawienia prawa pełnienia funkcji we władzach Związku PZHGP , 2 orzeczenia na podstawie art. 13, pkt.8c wymierzyła karę 2 lat pozbawienia prawa pełnienia funkcji we władzach Związku PZHGP .
Po otrzymaniu tych orzeczeń wszyscy złożyli odwołania do II instancji , oraz wysłali kopie tych orzeczeń do organu nadzoru w Mikołowie(wykonanie zalecenia organu).
GKD jako II instancja w dniu 02.06,2016r 2 orzeczenia zmieniła na karę nagany , 1 utrzymała w mocy(dotyczy 2 lat pozbawienia prawa pełnienia funkcji). Odnośnie 5 pozostałych orzeczeń z braku wpłaty po 500,00 zł ich nie rozpatrywała, poinformowała ukaranych indywidualnie 06.05.2016r , że stały się one prawomocne z dniem wydania.
Na podstawie tych danych stwierdzamy, że akta wszystkich 8 członków karanych z zarządu znajdowały się w GKD.

Po działaniach GKD, zgodnie z orzeczeniami 4 członków miało zakaz pełnienia funkcji od 13.02.2016r do 12.02.2017r , a 2 członków od 13.02.2016r do 12.02.2018 r. Co się jednak stało , czy nastąpiły w następstwie świadome działania , czy ewentualnie przez rutynę ktoś zawinił(kto) ?

Zgodnie z Regulamin Komisji Dyscyplinarnej Rozdział XVI - Wykonanie orzeczenia : Art. 17. pkt 3 mówi ; Komisje Dyscyplinarne , które wydały prawomocne orzeczenia przekazują odpis sentencji prawomocnego orzeczenia:
p pkt. a. zarządowi oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem, celem wykonania orzeczenia,
p pkt. b. do rejestru centralnego, który prowadzony jest przy Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

Pkt. 2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia KD , przeprowadza Zarząd Oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem przed wszczętym postępowaniem przed KD.

Do dnia 03.XI. 2018 r wg posiadanych oświadczeń zarządy oddziałów jednostki terenowej Okręg Olsztyn nie otrzymały odpisu sentencji prawomocnych orzeczeń , zatem nie mogły wykonać obowiązku wynikającego z Art. 17. pkt 2 i nie została z tego powodu zawiadomiona jednostka nadrzędna Art. 17. pkt 4.

Jednym słowem można rzec , w wymaganym czasie nie nadano owym orzeczeniom dalszego biegu prawnego(dlaczego?), czy zatem można prawnie 4 członków po 12.02.2017r , a 2 członków po 12.02.2018r nazywać skazanymi prawomocnie , czy w ogóle mogliśmy ich nazywać skazanymi skoro nie zostały wdrożone i przeprowadzone dalsze wymagane procedury ?

A może Komisje - OKD z Lublina i GKD z Orzesza nie nadając świadomie biegu tym orzeczeniom zastosowała cichą amnestię z powodu nieuzasadnionych zdarzeń ich orzeczenia ?

Oskarżeni członkowie w swoich odwołaniach wskazywali zapis z Regulaminu organizacyjnego PZHGP Rozdział IV mówiący: „Nie są w postępowaniu Komisji Dyscyplinarnej rozpatrywane sprawy, które należą do kompetencji sądów powszechnych lub innych właściwych władz.”

Jak wiemy , od 2016 r po dzień dzisiejszy trwa spór prawny z wniosku organu nadzoru Starosty Powiatu Mikołowskiego z udziałem zarządu jednostki terenowej Okręg Olsztyn przeciwko ZG PZHGP w Orzeszu w Sądach Katowickich.
Konstytucja RP gwarantuje nam prawo do wolności i do póki nie zostanie opublikowany prawomocny wyrok, to nikt nie może nas uważać za winnych i skazanych…..
Art. 42. Konstytucji RP :
pkt. 3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Czy zatem w świetle powyższego Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 10.03.2018r działał prawnie w stosunku do członków Zarządu Okręgu , czy zamieszczony wpis w miesięczniku „Hodowca Gołębi Pocztowych”, w nr 4/2018r oraz jego sprostowanie zamieszczone miesięczniku „Hodowca Gołębi Pocztowych”, w nr 10/2018r są prawnymi działaniami ???

Na to pytanie , otrzymamy zapewne odpowiedz po zakończeniu rozpraw z powództwa 4 członków , aktualnie będących w toku.


Szanowne Koleżanki i Koledzy , członkowie Okręgu PZHGP Olsztyn .


Jak poniżej informowałem , Zarząd Okręgu Olsztyn wybrany 22 marca 2015 r (z późniejszymi zmianami)wpisany do KRS-u Okręgu w dniu 26.06.2015 r, stał , stoi i będzie stał na straży praworządności w Okręgu PZHGP Olsztyn do końca swojej kadencji.

Oświadczam w imieniu własnym i Zarządu , że w Okręgu PZHGP Olsztyn jednym i jedynym prawnie działającym Zarządem jest ten wybrany dnia 22 marca 2015r,gdyż :

W 2015 r zgodnie ze Statutem Rozdział IX § 39 pkt.3 i Regulaminem Zebrań S-W rozdział III§ 4 pkt 2 w Okręgu Olsztyn na lata 2015-2018r obowiązuje uczestnictwo w zebraniach Okręgu z podległych Oddziałów w sumie 50 Delegatów uprawnionych do głosowania.

Statut Rozdział IX § 39 pkt. 1 „Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu.”

Statut Rozdział IX § 39 pkt.2 „W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej połowa Delegatów uprawnionych do głosowania.”

W obowiązującym nas stanie prawnym ,by uchwały podjęte przez Delegatów w Okręgowym Walnym Zebraniu miały moc wiążącą(prawną) w zebraniu musi uczestniczyć minimum 25 Delegatów.
Odrębną sprawą jest ważność mandatu Delegata , która jednak nie ma wpływu na obowiązek uczestniczenia w Okręgowym Zebraniu Delegatów minimum 25 Delegatów by zebranie miało moc wiążącą.


W zebraniu „kuratora” przeprowadzonym 20.06.2016r zaproszono tylko 34, a uczestniczyło 21 Delegatów , a w zebraniu „trzech komisarzy” odbytym 18.X.2018r zaproszono również tylko 34,a uczestniczyło 19 Delegatów .

W związku z powyższym oba zebrania nie miały wymaganego kworum tj. minimum 25 Delegatów do podejmowania uchwał wiążących. Komisje mandatowe w obu przypadkach poświadczyły nieprawdę twierdząc , że zebrania były prawomocne do przeprowadzania wyborów i podejmowania uchwał.
Przekaz z powyższych zebrań do członków Okręgu Olsztyn był zwykłym kłamstwem i oszustwem , nie mającym nic wspólnego z prawnym działaniem. Nie pomogły prośby kierowane do Prezesów Oddziałów i apel o zaniechanie tych działań , grupa osób brnęła dalej w to bezprawie.

Dlatego też wszystkie działania p. Wilmowicza (kuratora i członka zarządu komisarycznego) , wybór i działania zarządu p. Grzelaka oraz działania niektórych członków Zarządów Oddziałów popierających to bezprawie w latach 2016-2018 wraz z równoczesnym bezprawnym działaniem Prezydium Zarządu Głównego PZHGP i Zarządu Głównego PZHGP zostają skierowane do Prokuratury w Olsztynie, jako działania na szkodę członków i jednostki z osobowością prawną jaką jest Okręg PZHGP Olsztyn KRS 223996 .

Nie będę bawił się tu w wyliczankę wszystkich zarzutów jakie zostaną zgłoszone wobec osób działających wspólnie i w porozumieniu na szkodę Okręgu PZHGP Olsztyn , gdyż twórcy i winowajcy wdrażający bezprawie dobrze je znają. Swym działaniem skrzywdzili bardzo dużo niewinnych i uczciwych członków Okręgu . Poszkodowani i skrzywdzeni członkowie zapewne będą chcieli wytaczać procesy cywilne(takie mam sygnały) o zadośćuczynienie tym krzywdom.

Na pewno dodatkowo znajdzie się w skierowaniu sprawa odejścia Oddziału Iława , przejęcia bezprawnie jego majątku przez Okręg PZHGP Toruń , oraz sprzedaż samochodu zarejestrowanego na Okręg Olsztyn , a wszystko bez zgody Delegatów Okręgu Olsztyn .

Znajdzie się też sprawa Oddziału Nidzica i potraktowanie 82 członków z Sekcji Susz nr 2 na przełomie 2016/2017r.

Mówimy stanowcze NIE i STOP bezprawiu w Związku i Okręgu PZHGP Olsztyn.

Dura lex, sed lex(łac. Twarde prawo, ale prawo) - wyraża to konieczność bezwzględnego podporządkowania się przepisom. Bezwzględnego na tyle, że nie ma tu mowy o usprawiedliwieniu ich łamania jakimikolwiek względami moralnymi czy etycznymi. Każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, że postępując wbrew prawu, poniesie tego konsekwencje.

Dobry lot
Za Zarząd : A. Zdun


W załączeniu:
Pismo p. Kuratora
Protokół zebrania z 20.06.2016r
Oświadczenia członków zarządu komisarycznego.


Szanowni Hodowcy Okręgu PZHGP Olsztyn, Delegaci na zebrania Okręgowe z wszystkich Oddziałów Okręgu PZHGP Olsztyn cdn


W dniu 01 października 2018r otrzymaliśmy z Sądu Rejonowego w OlsztynieVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie(orzeczenie) z dnia 24 września 2018 r sygn. OL.VIII NS-REJ.KRS/008155/18/304 o wpisie do KRS w dziale 6 rubryka 3 zarządu komisarycznego ( postanowienie zał. 1).
Zgodnie z załączonym pouczeniem , na to postanowienie(orzeczenie) złożyliśmy prawomocną SKARGĘ (zał. 2)


WEZWANIE DO ZANIECHANIA NARUSZEŃ DÓBR OSOBISTYCH OSOBY PRAWNEJ


Szanowni koledzy: Zbigniewie Sawicki, Zdzisławie Rybaczyk, Piotrze Murawski, Leopoldzie Dzięgielewski, Jarosławie Korszun, Mirosławie Świder, Jacku Grzelak
Jako Prezes Zarządu PZHGP Okręg Olsztyn, KRS nr 223996 z siedzibą 10-465 Olsztyn, ul. Świtezianki 2A , NIP 7441684480 , działającego w strukturach PZHGP z siedzibą 43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5, KRS nr 87738 , NIP 6271695402.Wzywam kolegów do zaprzestania naruszeń dobrego imienia osoby prawnej tj. Okręg PZHGP Olsztyn z siedzibą 10-465 Olsztyn , ul,Świtezianki 2A.
Bezsprzecznie Okręg Olsztyn jest jednostką organizacyjną Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jest on jednocześnie osoba prawną zarejestrowaną w KRS, która funkcjonuje na płaszczyźnie prawa wobec innych podmiotów. Jest on zobowiązany do składania wymaganych przez prawo sprawozdań, podlega pod nadzór właściwego Prezydenta miasta Olsztyna oraz rozlicza się z prowadzonej działalności przed Urzędem Skarbowym w Olsztynie.
Podmiot, który koledzy niby reprezentujecie, faktycznie grupa osób, nie jest i nie może być, w oparciu o przepisy statutowe PZHGP jednostką organizacyjną związku. Nie spełnia on także wymogów prawnych określonych powyżej.Wobec powyższego, wychodząc naprzeciw dobru hodowców zrzeszonych w oddziałach Biskupiec, Szczytno, Ostróda, Nidzica, Działdowo, proszę kolegów o zaprzestanie wszelkiej działalności w organizacji, która uzurpuje sobie prawo do bycia jednostką statutowa PZHGP tj. Okręgiem Olsztyn PZHGP.
Jednocześnie wzywam kolegów do zwrotu majątku trwałego oraz środków finansowych uzyskanych przez „Waszą grupę”, jako nienależne świadczenia hodowców przynależnych do prawowitego Okręgu Olsztyn
Jako wyraz Waszej dobrej woli oczekuję, iż wycofacie na najbliższym Zebraniu swojego Oddziału, czy posiedzeniu Zarządu Oddziału swój dalszy udział w „ Waszej grupie”, którą nazywacie „Zarządem Okręgu Olsztyn”.
Wyciągając rękę do kompromisu, mając na uwadze wspólne dobro hodowców Okręgu Olsztyn, którzy w ten sposób będą mogli realizować swoja pasję jaką jest hodowla gołębia pocztowego, występując z propozycją współpracy, oczekuję na Waszą inicjatywę w kwestii zwrotu majątku okręgu.
W przypadku braku reakcji z Waszej strony będziemy musieli podjąć stosowne kroki prawne.
Z poważaniem
Prezes Andrzej Zdun


Decyzja nasza po otrzymaniu uzasadnienia Postanowienia Sądu w Katowicach z 17.01.18r

Otrzymane uzasadnienie uchylenia uchwał nr 22 i nr 38 jest do przyjęcia , ale jako całość nas nie zadowala. Mówiąc szczerze, przysłane uzasadnienie niezmiernie nas rozczarowało, ponieważ jest lakoniczne i w zasadzie Sąd nie wypowiedział się co do pozostałych uchwał oraz naszych zarzutów pod ich adresem. Sąd Rejestrowy w Katowicach informuje , że nie rozpatrywał merytorycznych treści zawartych w tych uchwałach. Oznajmił, że nie może zastąpić Sądu procesowego, czym sugeruje abyśmy sprawy o uchylenie tych pozostałych uchwał skierowali właśnie do tego Sądu.
Z takim stanowiskiem nie zgadza się Zarząd Okręgu Olsztyn i wynajęta Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, dlatego nieodwołalnie podjęliśmy decyzję, że składamy apelację do Sądu Okręgowego w Katowicach.
W poniższym pliku podajemy wycinki uzasadnienia dotyczące uchylenia uchwał 22 i 38. Po zapoznaniu się z nimi , przekonacie się , że Zarząd wybrany 22.03.2015r nigdy nie był skutecznie zawieszony, ani odwołany . Jest ciągle jednym i jedynym Zarządem prawnie działającym.
Dla przypomnienia podajemy(po prawej) wniosek z dnia 19. X. 2016 r organu nadzoru Prezydenta Olsztyna.


Szanowni Hodowcy, Delegaci na zebrania Oddziałowe i Okręgowe jak również Zarządy wszystkich, powtarzam wszystkich Oddziałów Okręgu PZHGP Olsztyn

Wyrok Sadu KRS z Katowic potwierdził to co od dawna wszyscy wiedzieliśmy, a mianowicie - prawidłowość wyboru Władz w tym Zarządu Okręgu Olsztyn dokonanych w dniu 22.03.2015r . To osoby wpisane w KRS- 223996 Okręgu Olsztyn z późniejszymi zmianami posiadają umocowanie prawne, to jest władza wykonawcza odpowiadająca za faktyczne codzienne działania i funkcjonowanie całego Stowarzyszenia jakim jest Okręg Olsztyn. Członkowie tych władz posiadają pełne prawa członkowskie nabyte przed zebraniem 22.03.2015r z zachowaniem swoich mandatów delegata włącznie.
Okręg Olsztyn to majątek trwały zarysowany terytorialnie jak i w ilości członków, to trwały nierozrywany dorobek wpisany w porządek prawny, potwierdzony w sprawozdaniach dostarczanych do organu nadzoru jak i Sądu KRS-owego.
Okręg Olsztyn to jednostka demokratyczna, co oznacza ze wszyscy członkowie naszego Okręgu posiadają te same prawa. Powszechnie obowiązujące w Polsce i Stowarzyszeniu prawo zabrania aby w w naszym Okręgu funkcjonowała grupa członków – uprzywilejowana, która prawa legalnie wybranych władz Okręgu 22.03.2015r bezprawnie przywłaszczyła sobie. Zarząd z siedzibą w Szczytnie podający się za legalnie działający, złamał prawo w wielu zagadnieniach, dlatego będzie rozliczony bezpośrednio przez Sąd Karny , szczególnie dotyczy to panów Murawskiego i Grzelaka – motoru napędowego rozbicia Okręgu. Panowie ci nie stoją ponad prawem , żaden akt prawny nie nadał im uprawnień , które sobie przypisują , nawet rozmowy z p. Kawalerem , czy przyklejony i zablokowany wpis na stronie PZHGP.
Dlatego przypominam wszystkim członkom - działamy demokratycznie i zgodnie z prawem. W miesiącu lutym i marcu czeka nas ogrom pracy by ten ład prawny przywrócić i przygotować się do spokojnego odbycia sezonu lotowego 2018.
Zarządom Oddziałów przypominam o obowiązku przesłania na adres sekretarza Zarządu kol. Grzegorza Rozentalskiego (adres jest na stronie okręgu – kontakt ) stosowną dokumentację z odbytych zebrań, oraz o przesłanie zamówień przez Oddziały na obrączki 2019r – termin złożenia zamówienia zbiorczego to koniec lutego. Niechętnie to piszę , ale w przypadku dalszego działania Zarządów Oddziałów przeciw praworządności w Okręgu , Zarząd Okręgu posiadając statutowe uprawnienia będzie zmuszony podjąć drastyczne decyzje wobec Zarządów tych Oddziałów. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań do mnie , proszę dzwonić – telefon jest podany w kontaktach.
Z pozdrowieniem Dobry lot Andrzej Zdun


Do wszystkich członków Okręgu PZHGP Olsztyn , a w szczególności do tych którzy twierdzą , że kłamiemy : przedstawiamy Postanowienie Sądu w Katowicach z dnia 17.01.2018 r o uchyleniu Uchwały 22 z dnia 24.09.2015 r Prezydium Zarządu Głównego PZHGP i Uchwały 38 z dnia 21.XI.2015 r Zarządu Głównego PZHGP .


Uchwały 22 i 38 uchylone przez Sąd.

Sąd Rejestrowy w Katowicach w dniu 17.01.2018r w uzasadnieniu uchylenia Uchwały 22 z dnia 24.09.2015r Prezydium Zarządu Głównego PZHGP i Uchwały 38 z dnia 21.XI.2015r Zarządu Głównego PZHGP stwierdził ; Zgodnie z uchwałami wynikającymi z protokółu WZS-WD Okręgu Olsztyn z dnia 22.03.2015r, Sąd Rejestrowy w Olsztynie po zbadaniu zgodności prawnej w dniu 26.06.2015r wydał postanowienie (zał. w pliku)na podstawie, którego osoby wybrane do władz zostały wpisane do rejestru(KRS-u). Postanowienie to nie zostało zaskarżone i stało się prawomocne. Sąd Rejestrowy w Katowicach(ani inne Sądy) nie mają takiej kompetencji by podważać prawomocne orzeczenia . Podjęte uchwały 22 i 38 są sprzeczne z zasadami podważania prawomocnego postanowienia Sądu Rejestrowego w Olsztynie i jako takie nie powinny funkcjonować. Dla bezpieczeństwa obrotu prawnego, bezpieczeństwa podmiotów rejestrowych należało takie uchwały uchylić. Podjęte uchwały 22 i 38 nie mogły wywrzeć żadnego skutku prawnego i nie mogły uchylić skuteczności dokonanego wpisu w rejestrze , a tym samym skuteczności wyboru tych osób, powołania ich na wskazane stanowiska.
Moje podsumowanie – p. Prezydent , członkowie Prezydium i Zarząd Główny PZHGP nie stoją ponad obowiązującym w Polsce prawem , o czym wielokrotnie wspominałem. Jeżeli Zarząd Główny wniesie apelację na to orzeczenie z 17.01.2018r , Sąd Okręgowy moim zdaniem podtrzyma decyzję Sądu Rejestrowego z tych samych powodów, co zostało przedstawione w uzasadnieniu .


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 09.01.2018r.

W dniu 09.01.2018r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Przed rozprawą w dniu 02.01.2018r otrzymałem wiadomość , że ZG wszedł w posiadanie dowodów (oryginalnych) za pomocą których ma nas powalić na kolana podczas rozprawy dnia 09.01.2018r. Domysły w tym temacie były różne, lecz my byliśmy pewni dotychczasowej linii obrony i przedłożonych dowodów. Jechaliśmy na rozprawę z małą nutką ciekawości , co też powali nas na kolana? Rozprawa trwała od 10:00 do 16:50. Nie wstawił się p. Kazimierz Wilmowicz „kurator”, przedłożył kolejny raz zwolnienie lekarskie – nie będę tego komentował. Zgodnie z wcześniejszą decyzją Sądu na posiedzeniu byli przesłuchani koledzy Marcin Uhryn i Andrzej Zdun – obaj z przebiegu przesłuchań i tego co wnieśliśmy do rozprawy jesteśmy zadowoleni. Co do dokumentów , które miały nas powalić na kolana , powiem tak – szukanie dowodów przez ZG i sojuszników sięgnęło dna archiwum(szukali , szukali i wielkie G znaleźli). Zarząd Główny zgłosił na podstawie odpowiednich przepisów prawnych dodatkowe dowody- dokumenty(2 szt) w celu udowodnienia , że w Oddziale Olsztyn odbywały się zebrania delegatów, a tym samym, że istniały sekcje. Dokument ten Sąd dopuścił jako dowód w sprawie, a jest nim pismo przewodnie Zarządu Oddziału Olsztyn z dnia 01.03.1998r wypełnione na druku – WZÓR NR 4 i Uchwałę z dnia 01.03.1998r wypełnioną na druku – WZÓR NR 1, sprawa dotyczyła – UZYSKANIA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ ODDZIAŁ. Oba pisma pomimo , przyjęcia jako dowód istnienia sekcji w Oddziale Olsztyn zostały przez nas obalone, gdyż(w skrócie) :
1.) Oddział Olsztyn w 1998r musiałby mieć około 225 członków , żeby mieć 75 delegatów.
2.) Oddział Morąg rozwiązał się w 2003 , a w 1998 r był samodzielnym Oddziałem i nie jest to dowód na istnienie sekcji Morąg w 2015r .
Tonący, brzytwy się chwyta, wstyd dla p. Kawalera , że przedkłada takie dowody – ujma dla Zarządu Głównego, pozytywny dowód na korzyść Okręgu( dziękujemy za takie dowody). Więcej dowodów ZG nie przedstawił .Ogólnie mogę powiedzieć, że atmosfera była dość napięta , gdyż przez brak dowodów i argumentów na poparcie swoich decyzji p. Kawalerowi puszczały nerwy. Bardzo nieładnie odnosił się do kolegi Marcina , obrażał go co jest odnotowane w protokole posiedzenia. Sąd zakończył proces dowodowy , ogłosił jakie dowody będą dopuszczone do podjęcia ostatecznego postanowienia. Ogłoszenie postanowienia(wyroku) nastąpi dnia 17.01.2018r. Jesteśmy dobrej myśli , uważamy , że w 99% będzie pozytywny na korzyść Okręgu Olsztyn.
W załączeniu , pisma z 1998 r.


Konto Okręgu : BGŻ BNP Paribas S.A. O/Olsztyn 61 1600 1462 1838 0800 3000 0001


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 20.XII.2017R

W dniu 20.XII.2017r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Miała to być ostatnia rozprawa , lecz tak się nie stało. Następny termin został wyznaczony na dzień 09.01.2018r. Nie wstawił się p. Kazimierz Wilmowicz „kurator”, przedłożył zwolnienie lekarskie. Decyzją Sądu dnia 09.01.2018r będą przesłuchani kol. Marcin Uhryn i Andrzej Zdun , oraz Kazimierz Wilmowicz. Ma być to ostatnia rozprawa. W dniu 20.XII.17r na rozprawie został przesłuchany świadek kol. Andrzej Lipkiewicz (na okoliczność istnienia Sekcji Morąg i Sekcji Olsztyn). Zeznanie było rzeczowe i zgodne z prawdą , potwierdzające naszą dotychczasową linię obrony. Ponadto został przesłuchany p. Jan Kawaler pełniący funkcję Prezydenta PZHGP. Zeznanie to nie wniosło żadnych dodatkowych dowodów, ani nie potwierdziło słuszności podjętych uchwał – zwłaszcza uchwały nr.22 (bazowej do innych uchwał). Pan Jan Kawaler zeznał , że na podjęcie uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn nie miał wpływu, gdyż decyzję podejmowało kolegialnie Prezydium i Zarząd Główny(co za skromność i odbicie pałeczki???) Na pytanie czy przed Walnym Okręgowym (22.03.2015r) rozmawiał z przedstawicielami Oddziału Olsztyn(kol. Jabłońskim G , czy kol. M. Uhryn) , stanowczo zaprzeczył (dziwne, fakty są inne ) . Nie pamiętał też o czym rozmawiał z dwoma delegatami Okręgu Olsztyn(przekazując pismo z 30.03.2015r ”trzech panów”) na KWZD w dniu 18.04.2015r , ale pamiętał w szczegółach kiedy i jakie pisma pisali „trzej panowie”. Po takim zaprzeczeniu i zaniku pamięci należy zadać pytanie – dlaczego Grzegorz Jabłoński (Oddział Olsztyn) przekazał notatkę własnoręcznie pisaną , jak dyktował mu p. Jan Kawaler co Oddział ma zrobić i dlaczego dodatkowo przedstawił nam kol. Grzegorz Jabłoński do sprawy (jest w aktach Sądu) OŚWIADCZENIE o kulisach przeprowadzonej przez niego rozmowy z p. Janem Kawalerem. Kto tu kłamie??? Wychodzi na to ,że największym „ kłamczuszkiem” jest kol. Grzegorz Jabłoński ??? Tyle w skrócie.


SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA SĄDU W KATOWICACH W DNIU 15.XI.2017R

Jak informowaliśmy wcześniej w dniu 15.XI.2017r w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odbyła się kolejna rozprawa w sprawie uchylenia uchwał ZG. Jechaliśmy na tą rozprawę z przekonaniem, że będzie to już ostatnia i zakończy się ostatecznym wyrokiem. Stało się inaczej. Przedstawiciel prawny ZG zgłosił dodatkowych świadków w osobach: Marian Palec i Wiesław Długokęcki. Zeznania tych świadków miały dostarczyć niezbitych dowodów na istnienie Sekcji Morąg i Sekcji Olsztyn w Oddziale Olsztyn. Sąd dopuścił w/w do złożenia zeznań. Procedura przesłuchań tych świadków trwał ponad 5 godz. Ocenę czy świadkowie dostarczyli stronie wnioskującej oczekiwanych dowodów na istnienie Sekcji w Oddziale Olsztyn pozostawiam dla p. Jana Kawalera. My za tych świadków i przedstawione przez nich niezbite dowody– DZIĘKUJEMY. Ze względów na długi czasowo w tym dniu proces nie odbyło się przesłuchanie pana J. Kawalera i pana K. Wilmowicza , zabrakło czasu. Sprawa zakończyła się przed 16:00 wyznaczeniem przez Sąd terminu dokończenia przesłuchań na dzień 20.XII.2017r godz. 9:30 z opcją zakończenia w tym dniu całego procesu i wydania wyroku.


Wyniki Okręgu Olsztyn PZHGP ul. Świtezianki 2A.


INFORMACJA

W dniu 4.X.2017r odbyła się rozprawa w Sądzie Katowice. Było to pierwsze w historii (po uzyskaniu osobowości prawnej PZHGP w 2002r) posiedzenie Sądu w sprawach uchylenia uchwał Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia PZHGP podjętych przeciwko Stowarzyszeniu Okręg PZHGP w tym wypadku Olsztyn , przy uczestnictwie nas (trzech) przedstawicieli Zarządu Okręgu. Zarząd Główny PZHGP w dotychczasowej praktyce jednostronnie przedstawiał i dowodził ,że tylko jego stanowisko jest wiarygodne - co w Sądzie udawało się przeforsować. Nasze uczestnictwo i kontr argumenty wytrąciły ZG z dotychczasowej pewności siebie. Sprawa toczyła się ponad 4 godz. i w naszym odczuciu na 99% sprawę wygramy. Oczywistym jest to , że ZG będzie nadal czynił starania zdyskredytowania nas i linii obrony , ale my się nie damy, pomoc prawna i mocne dowody obrony w tym nam dopomogą. Sprawa jest toku , następny termin wyznaczony został na dzień 15.XI.2017r z następującymi zaleceniami :1).Zarząd Główny w ciągu 7 dni ma przedłożyć pisemne ustosunkowanie się do naszego stanowiska z dnia 19.09.2017r. ….2).Obie strony w ciągu 7 dni mają przedłożyć uwiarygodnienie z oryginałami załączonych do sprawy dowodów (my praktycznie już jesteśmy gotowi). ….3).Na posiedzenie 15.XI.2017r został zobowiązany wstawić się Pan Jan Kawaler.


W dniu 4 października 2017r bierzemy udział w rozprawie.

Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 29 sierpnia 2017 r i zawiadomienie z 30.09.17 r o rozprawie .


Weryfikacja wyników poszczególnych oddziałów odbędzie się 25.09.17r. w siedzibie Okręgu Olsztyn PZHGP przy ul. Świtezianki 2A.

Przypominamy że w rywalizacji do mistrzostwa Okręgu zaliczanych jest 13 wcześniej zaplanowanych i odbytych lotów. Zestawienia zbiorcze w poszczególnych klasach, Oddziały po wcześniejszych weryfikacjach w Oddziałach prześlą do 10.09.17 na adres e-mail Okręgu Olsztyn PZHGP. (pzhgpokregolsztyn@wp.pl).


Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn z siedzibą ul. Świtezianki 2A informuje, że :

Dnia 26.07.2017 r Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy na nasze zażalenie U C H Y L I Ł postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 11 kwietnia 2017 r odmawiające dopuszczenia do wzięcia udziału w sprawie w charakterze uczestników Marcina U , Grzegorza R, Andrzeja Z oraz Zarządu Okręgu Olsztyn.


Dnia 11 kwietnia br. odbyła się długo oczekiwana rozprawa Sądowa dot. uchylenia uchwał Prezydium ZG PZHGP i ZG PZHGP.

Długo, bo blisko 1,5 roku oczekiwania. W okresie tym osoby reprezentujące interes Okręgu Olsztyn, działając zgodnie z wolą większości delegatów próbowało w różny sposób wyjaśnić sporne sprawy zaistniałe pomiędzy Zarządem Okręgu a ZG PZHGP. Zarząd Okręgu od samego początku próbował nawiązać dialog i w sposób cywilizowany porozumieć się z prezydentem PZHGP. Niestety za każdym razem jakiejkolwiek próby spotkania się , rozmowy czy też pisanie pism wyjaśniających – napotykały na betonową ścianę, szczelną, zimną i niedostępną. Jedyne odezwy jakie słyszeliśmy ze strony prezydenta brzmiały ,, to ja tu jestem prawem i ja o wszystkim decyduję – a z wami nie mam ochoty rozmawiać i nigdy nie będę z wami rozmawiał”. Pierwsza okazja do spotkania i rozmowy nastąpiła właśnie 11.04.17r - i tym razem prezydent wymigał się od konfrontacji, gdzie będąc uczestnikiem rozprawy miał szansę obronić słuszności i zasadności swojego postępowania w procedurze podejmowania zaskarżonych uchwał, wytłumaczyć prawnie wykonane czynności wobec członków Zarządu Okręgu Olsztyn…..Niestety, do rozprawy nie doszło. Został złożony wniosek przez prezydenta PZHGP i Kancelarię Radców Prawnych „IURATOR” o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu uczestników przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn i radcę prawnego z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „ Lech Obara i Współpracownicy” z Olsztyna. Na tym etapie Sąd KRS-y w Katowicach odroczył rozprawę o termin administracyjny. O dalszym składzie uczestników w postępowaniu Sądowym ma rozstrzygnąć Sąd Okręgowy w Katowicach. Można by powiedzieć że to -sprytne posunięcie. Lecz uważam ,że to zwykłe „tchórzostwo” i wstyd dla wszystkich hodowców naszego Stowarzyszenia (blisko 43 tyś.) na czele, którego stoi prezydent mający obawy co do słuszności swoich poczynań i boi się obronić swoich decyzji przy współudziale strony przedstawicieli Zarządu Okręgu Olsztyn. Prezydentowi nie chodzi o szybkie rozstrzygnięcie konfliktu -- zasłania się ucieczką w czasie , lecz my się nie poddajemy i nie poddamy- prawda musi ujrzeć światło dzienne . Być możliwe , że strona PZHGP boi się naszego dodatkowego złożonego pisma w którym podważamy legalność wyboru władz Stowarzyszenia PZHGP? Zamieszczam je poniżej do wiadomości . Z pozdrowieniem Dobry lot - prezes Andrzej Zdun


INFORMACJA

W dniu 18.03.2017r zgodnie z wcześniejszym komunikatem odbyły się dwa Zebrania Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn. Na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgu przedstawiono sprawozdania władz Okręgu oraz na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Okręgu pod Prezesurą Kol. Andrzeja Lipkiewicza za rok 2016. Przyjęto preliminarz budżetowy na 2017 r oraz przyjęto rezygnację kol. Andrzeja Lipkiewicza z Prezesa Zarządu Okręgu PZHGP Olsztyn. Po zakończeniu Zebrania nastąpiła przerwa, a po jej zakończeniu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP Olsztyn w celu uzupełnienia władz Okręgu . Aktualny wykaz władz Okręgu zamieszczony jest w zakładce Zarząd.


Decyzja Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy KRS w Olsztynie . Wiadomość skierowana do wszystkich Hodowców Okręgu , a w szczególności do Delegatów Okręgu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 16.02.2017 r zawiesił postępowanie w sprawie rejestracji władz wybranych na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów w dniu 20.06.2016 r. Postanowieniem swoim dał wiarygodność procedurze odwoławczej Zarządu KRS -ego do organu nadzorczego w Mikołowie i skierowanym wnioskom do Sądu w Katowicach dotyczącym uchylenia uchwał w stosunku do Okręgu Olsztyn . Jednymi słowy dał rękojmię do dalszych działań władzom Okręgu wybranym w dniu 22.03.2015 r. Prawnie w Okręgu Olsztyn działają tylko władze wybrane w tym dniu. Wszystkie działania władz z dnia 20.06.2016 r , a w szczególności Zarządu pod prezesurą Kol. Jacka Grzelaka są prawnie - bezprawne. Wiarygodność zapewnień Kol. Jacka Grzelaka co do terminów rejestracji okazała się blefem. Bezprawne pobranie z konta Okręgu 2 razy po 1.000,00 zł na niewiadome wydatki i dokonanie przelewu kwoty 1.986,42 zł za bezprawne działania „kuratora Okręgu Olsztyn” w trakcie odwołań będą dogłębnie wyjaśnione. Ostatnio docierają do nas sygnały o uszczuplaniu się władz „ Kol. J Grzelaka”(dowody posiadamy) czym stanowią niewiarygodnym wniosek złożony do Sądu KRS w Olsztynie – nie posiadacie członków do ich uzupełnienia. Dlatego wnosimy pod rozwagę Delegatów o zdelegalizowanie wybranych władz 20.06.2016 r i rozpoczęcie wspólnych , prawnych działań dla dobra wszystkich Hodowców Okręgu.


Zawiadomienie

Zarząd Okręgu PZHGP w Olsztynie zawiadamia Delegatów, że w dniu 18-03-2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się Sprawozdawcze Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn w Hotelu Manor ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie.... NASTĘPNIE :W tym samym dniu 18-03-2017r. po zakończeniu Sprawozdawczego Zebrania Delegatów około godz. 12:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PZHGP Okręgu Olsztyn. Temat: Uzupełnienie władz Okręgu PZHGP Olsztyn.


KOMUNIKAT

Na adres Sekretarza Zarządu Okręgu należy wysłać w nieprzekraczalnych terminach:... I. zawiadomienie o terminie i miejscu oraz porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziałów podległych pod Zarząd KRS-owy Okręgu – minimum 3 dni przed e-mailowo na adres: pzhgpokregolsztyn@wp.pl II. w formie papierowej protokół zebrania z kompletem dokumentacji (protokoły poszczególnych komisji, lista obecności itd.) - do 14 dni po zebraniu. III. zamówienie na obrączki rodowe na rok 2018 - do 28 lutego 2017 r.Zarządy Oddziałów, które nie dostosują się do powyższego będą narażone na odpowiedzialność prawną wynikającą ze stosownych przepisów podległości owych Oddziałów pod Zarząd KRS-owy Okręgu oraz dodatkowo przepisów Urzędu Skarbowego .


ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z WYSTAWY OKRĘGOWEJ W OLSZTYNIE W DN. 3-4 GRUDNIA 2016 R.


REGULAMIN

Lotów i zasad współzawodnictwa oraz nagradzania hodowców obowiązujący w Okręgu Olsztyn P.Z.H.G.P. w 2017r.


OKRĘGOWY PLAN LOTÓW NA 2017R


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2016


Decyzja organu nadzoru Olsztyn w sprawie wyborów przeprowadzonych na NZD Okręgu w dniu 20.06.2016r