Strona główna

odwołanie do zarządu głównego


deklaracje wystawowe 2015


REGULAMIN WYSTAWY OKRĘGOWEJ 2015


REGULAMIN OKRĘGU OLSZTYN 2015


Wyciąg z pisma ZG z dnia 26.06.2008r podpisane przez Prezydent J Kawaler "Chorzów ,26.06.2008 r Pan W.... R..... Starosta Członkowie naszego związku należący do organizacji okręgowej w S...... od pewnego czasu prowadzą własne personalne rozgrywki. Zarząd Główny z upoważnienia statutu prowadzi nadzór nad ich postępowaniem niemniej zakres interwencji ma ograniczony z uwagi na prawną samodzielność tej jednostki ,która jest zarejestrowana w sądzie i posiada osobowość prawną .Zatem pełną odpowiedzialność za stosowanie przepisów Statutu ponosi bezpośrednio kierownictwo tej organizacji, które z wyboru posiada własny Zarząd oraz Komisje: Rewizyjną i Dyscyplinarną. Powyższe uregulowania decydują ,że Zarząd Główny w stosunku do terenowych jednostek nie ma władzy restrykcyjnej i oddziaływuje na nie jedynie w sposób szkoleniowy i informacyjny. "


WYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2015 super mistrzostwo / młode


PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ ODDZIAŁU OLSZTYN

lista startowo zegarowa z 2015 roku


OKREGOWA KOMISJA REWIZYJNAWykaz nieprawidłowości w dokumentacji lotowej gołębi starych za sezon 2015 dostarczonej przez Oddział Iława do Zarządu Okręgu Olsztyn, potwierdzający o nieprzestrzeganiu Regulaminu Lotowo -Zegarowego PZHGPWYNIKI OKRĘGU OLSZTYN 2015