Zarząd


Zarząd Okręgu PZHGP Olsztyn

Kol. Andrzej ZDUN - PREZES
Kol. Marcin UHRYN - V-CE PREZES D/S LOTOWYCH
Kol. Marian KORNAGA - V-CE PREZES D/S FINANSOWYCH
Kol. Bogdan KONECKI - V-CE PREZES D/S GOSPODARCZYCH
Kol. Grzegorz ROZENTALSKI - SEKRETARZ
Kol. Krzysztof LESZCZAWSKI - CZŁONEK
Kol. Józef MILEWSKI CZŁONEK - CZŁONEK

Kol. Zdzisław WILKOSZ - PRZEWODNICZĄCY Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Kol. Henryk OSTROWSKI - PRZEWODNICZĄCY Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej


Delegaci na KWZD
ZDUN ANDRZEJ
UHRYN MARCIN