Strona główna

UWAGA, UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA !

W dniu 24.07.2019 r do Sądu Rejonowego w Olsztynie Wydział Gospodarczy KRS wpłynęło pismo z 19.07.19r adresowane do p. Zdzisława Wilkosza – Kuratora Okręgu PZHGP Olsztyn , a podpisane przez czterech członków Oddziału Biskupiec.
Dowód : załącznik nr 1 w pliku pdf
Prośba skierowana do Kuratora Okręgu nie jest wiążąca , nie spełnia prawnego uzasadnienia , gdyż Sąd w uzasadnieniu postanowieniu z dnia 04.07.2019r Sygn. akt OL.VIII Ns-Rej KRS 2351/19/479 stwierdza, wybrane cytaty :
I.) „W sposób dowolny osoby zwołujące Zebranie, a _ następnie przeprowadzające to Zebranie, ewidentnie pominęły trzy oddziały wchodzące w skład Okręg Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Olsztynie, tj.: Oddział w Korszach (wpisany do KRS jako odrębna osoba prawna), Odział w Dobrym Mieście i w Olsztynie (wpisany do KRS jako odrębna osoba prawna). Delegaci z tych oddziałów uczestniczyli cały czas w strukturach Okręgu i brali udział w zwoływanych zebraniach delegatów.”

II.) „Dodatkowo należy stwierdzić, że:
1) w równolegle toczącej się sprawie Ol. VIII Ns Rej. KRS-20067/16/766 uchylono uchwały podjęte na zebraniu zwołanym bezprawnie przez kuratora wyznaczonego na podstawie uchwały uchylonej przez Sąd Okręgowy w Kartowicach, w sprawie XIX Ga 447/18,
2) z dniem 19.10.2018 r. upłynął okres, na jaki został powołany zarząd komisaryczny,
3) przedmiotem nieważnych uchwał podjętych 18.10.2018 r. było powołanie nowych władz,
4) dalsze działania są podejmowane przez nielegalnie wybrane władze, w związku z czym zwoływane przez nie Zebrania Delegatów Okręgu nie mogą podejmować żadnych ważnych uchwał.

W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia z urzędu kuratora, który w szczególności zwoła walne zebranie w celu wyboru nowych władz stowarzyszenia.”

W dniu 25.07.2019 r postanowienie z 04.07.2019 r o ustanowieniu z urzędu kuratora uprawomocniło się , co zostało deklaratoryjnie uwidocznione wpisem do KRS 223996 w dniu 13.08. 2019r.
Dowód : załącznik nr 2 w pliku pdf

OD 04.07.2019R JEDYNYM PRAWNYM ZARZĄDEM REPREZENTUJĄCYM OKRĘG PZHGP OLSZTYN , JEST ZARZĄD JEDNOOSOBOWY – KURATOR p. WILKOSZ ZDZISŁAW .
DO NIEGO NALEŻY REPREZENTOWANIE I ZARZĄDZANIE OKRĘGIEM PZHGP OLSZTYN DO CZASU WYŁONIENIA NOWYCH WŁADZ.
Z pozdrowieniem Dobry lot
A. Zdun


Szanowni Hodowcy, członkowie Okręgu PZHGP Olsztyn z Oddziałów : Biskupiec, Dobre Miasto, Działdowo, Korsze, Nidzica, Olsztyn, Ostróda, Szczytno.W dniach 28.06.2019 r oraz 01.07.2019 r odbyły się posiedzenia Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie wniosków Prezydenta Olsztyna dotyczących uchylenia uchwał podjętych na Zebraniach Delegatów Okręgu Olsztyn odbytych w dniach 18.X.2018 r i 20.06.2016 r .

W dniu 01.07.2019 r Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił :uchylić uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 20 czerwca 2016 r – dowód 1 plik PDF zamieszczony poniżej.


W dniu 28.06.2019 r odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS , natomiast ogłoszenie postanowienia nastąpiło w dniu 04.07.2019 r .
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS postanowił :
1) ustanowić kuratora Okręgu PZHGP Olsztyn w osobie Zdzisława Wilkosza,
2)uchylić uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Okręgu PZHGP Olsztyn w dniu 18 października 2018 r.
- dowód 2 plik PDF zamieszczony poniżej.


JEST WYROK I JEST JEGO UZASADNIENIE!!! WYGRANYM JEST OKRĘG PZHGP OLSZTYN KRS 223996 – OSIĄGNIĘTY UPORCZYWĄ I PRAWNĄ POSTAWĄ ZARZĄDU WYBRANEGO 22.03.2015R, PRZY UCZESTNICTWE W PROCESACH SĄDOWYCH KOLEGÓW GRZEGORZA ROZENTALSKIEGO, MARCINA UHRYN I ANDRZEJA ZDUN.

Prezydent ,Prezydium i Zarząd Główny PZHGP po wydanym wyroku milczą? Informujemy , że władze Związku nie mogą liczyć na to , że zadowoliliśmy się tym wyrokiem!!! Jest prawomocny wyrok , były bezprawne działania , muszą być tego konsekwencje. Dotychczasowa bierna postawa władz Związku zmusiła nas członków Zarządu Okręgu (wybranego 22.03.2015r , z późniejszymi zmianami) do wdrożenia obecnie procedury prawnej zmierzającej do wyegzekwowania i przywrócenia praworządności w Okręgu PZHGP Olsztyn.


Wyrok i jego uzasadnienie w tym PDF